Assortment

Senecio Maritima

Pot size: 12 cm

Calocephalus Brownii

Pot size: 12 cm

Festuca

Pot size: 12 cm

Heuchera

Pot size: 12 cm

Coreopsis

Pot size: 12 cm

Purple Dots (Gomphrena)

Pot size: 12 cm

Fatsia Japonica

Pot size: 17 cm

Monstera Deliciosa

Pot size: 17 cm

Monstera Deliciosa

Pot size: 14 cm

Fuchia Pyramide

Pot size: 17 cm